O nás

Festival „Na cestě…“, přehlídka nejen studentského divadla

Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, leží malebný rybníček Sádráček v království nazvaném Bílá perla Slezska. Daleko předaleko od jezírka, kde lišky dávají dobrou noc a zběsilé srny Vás hlodají do obnažených lýtek, se nachází Panství loutek s krásnou a moudrou správcovou Janou I. Vondálovou Opavskou.
Tentýž kraj, totéž království, ale na jiném Panství nyní jsme. V Panství Universitas Silesiana. Zde se plodí pážata různých oborů: astrologové, astronomové, matematici, jazykovědci, znalci historie a v neposlední řadě kejklíři! Mocnou, ale spravedlivou rukou zde vládne Rudolf I. Žáček Dobrotivý. Jeho pravou rukou je správce panského pokladu Jaroslav Kania Štědroslav. V celém království vládne klid a mír. Všechna panství se vzájemně podporují a ctí.
I stalo se jednoho dne, že kejklíři, žadatelé vzácného titulu bakalářů , Universitas Silesiana, ty hlavy pomazané, rozhodli se uspořádati veselou Slavnost umělců a bláznů, která proslaví jejich království po celé zemi. Místem konání se stalo Panství loutek Jany I.Vondálové Opavské.
Pomocnou ruku se zapřísáhli podati a měšec plný zlaťáku dodati Jaroslav Kania Štědroslav a Rudolf I.Žáček Dobrotivý.
O věhlasu slavnosti se nesly legendy a jen těm nejvýznamnějším, nejšikovnějším a nejkrásnějším kejklířům z řad pážat bylo dáno privilegium se této slavnosti zúčastnit. Kejklíři museli na své trnité cestě překonat pětihlavé příšery, zachránit nějaké ty princezny a nebo se vypořádat s pošlými oři. Na poctu těm, kteří tuto strastiplnou cestu překonali bez újmy na duchu či na těle byla slavnost nazvána Na cestě… .
Slavnost má tradici, která se u pážat z Universitas Silesiana dědí z pokolení do pokolení. A vždy jen těm nejzkušenějším pážatům je svěřena ta velká čest Slavnost umělců a bláznů pořádati.
Nyní nastane rok přeslavný. Léta páně 2010. V tomto roce budou slavnosti zasvěceny všem z nás, co se rádi vrací a s úsměvem vzpomínají na svá dětská léta. Protože Na cestu…dětstvím se můžeme vydat kdykoliv – stačí jen popustit uzdu fantazii.
Tak se s námi pojďte na tu cestu vydat…

NechŤ slavnost započne