Poděkování

Na toto místo patří velký dík všem, kdo podporují realizaci festivalu „Na cestě…dětstvím“. Díky jejich přízni může vzniknout již čtvrtý ročník akce, která si tak v opavském kulturním dění buduje své postavení a tradici.
Tohoto webového okénka využíváme především pro vyjádření vděku všem firmám a institucím, které v nás a celý festival vložili velkou důvěru.
Konkrétně děkujeme Slezské univerzitě v Opavě za umožnění rozvinutí teoretických znalostí v praxi a celkovou podporu. Chtěli bychom jmenovat pedagogy, kteří nám pomáhají s realizací festivalu: Mgr. Pavlu Bergmannovou, Mgr. Petra Rotrekla, Mgr. Jiřího Siostrzonka, Ph.D., Mgr. Blanku Fišerovou, Mgr. Tomáše Suchánka, Mgr. Janu Cindlerovou.
Nemůžeme zapomenout ani na velice shovívavé vedení Slezské univerzity, s jehož velkým přispěním může celý festival vznikat. Děkujeme: Doc. PhDr. Rudolfu Žáčkovi, Dr.; Doc. PhDr. Evě Höflerové, Ph.D.; prof. PhDr. Zdeňkovi Jiráskovi CSc.; Ing. Jaroslavu Kaniovi.
Za poskytnutí prostor pro konání festivalu bychom rádi vyjádřili velký dík Loutkovému divadlu Střediska volného času Opava a Opavské kulturní organizaci OKO.
Realizace festivalu se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Nadace život umělce, BREDA&WEINSTEIN, Statutárního města Opava, Dilie Praha, BEKUS ART STYLE, Liquid Vision s.r.o., Dobrého bydla, AUTO M&M, Optysu Opava, Ing. Pekárka stavební společnost s.r.o. Opava, Baraky styl art & Fashion. Všem sponzorům děkujeme.
Speciální poděkování si zaslouží i tvůrci propagačních materiálů: Jáchym Daněk (plakát)
a Vít Nevřela (www stránky).
Za pomoc s přípravou výstavy „Obraz versus fotografie“ patří poděkování Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D., Zuzaně Tázlarové a Janu Kunzemu (jako dramaturgovi Opavské kulturní organizace OKO).
Za pomoc a poskytnutí cenných rad k realizaci festivalu chceme poděkovat Gabriele Krečmerové a Pavle Masaříkové, organizátorkám třetího ročníku festivalu „Na cestě…“
V neposlední řadě patří obrovský vděk Asociaci studentů a přátel Slezské univerzity (v čele s Marikou Sztefkovou), MgA. Haně Galetkové a Janě Vondálové za jejich nekonečnou podporu a důvěru ve 4. ročník festivalu „Na cestě…“
Děkujeme.


Studentky 3. ročníku Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo:
Zuzana Patráková, Lenka Damaškovičová, Beáta Kaňoková, Tereza Vágnerová